O nas

DUDEKPRZETWÓRSTWO MIĘSNE, WYRÓB KIEŁBAS I PODROBÓW Andrzej Dudek

Firma została założona 3 grudnia 1998 r. wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.